BLOGNEWS
Los asistentes a la reunión

Constituït el grup de treball del projecte europeu que ajudarà a millorar la gestió de les dades sobre biodiversitat a Catalunya

29 Setembre 2016

 

Entitats catalanes amb un paper rellevant en l’àmbit de la informació sobre la biodiversitat de Catalunya i gestors i usuaris dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) s’han reunit aquest dimecres a Barcelona en el marc del projecte europeu BID-REX, que lideren el CTFC i  la Generalitat de Catalunya. La finalitat de la trobada ha estat la constitució dels actors que han de formar part del grup de treball del projecte a casa nostra.

 

Aquest grup es reunirà periòdicament durant els propers tres anys per intercanviar experiències i necessitats en relació a la informació sobre biodiversitat per dissenyar el Pla d’Acció que permeti assolir els objectius del projecte a Catalunya: la creació de l’Observatori del Patrimoni Natural i la millora de l’impacte dels fons FEDER destinats al patrimoni natural, amb informació rellevant per a la presa de decisions.

Obert a més actors

La Generalitat lidera la creació del Observatori del Patrimoni Natural a través de la participació dels actors catalans rellevants tant en la generació de la informació de biodiversitat com en la gestió dels fons. L’observatori pretén millorar la disponibilitat d’informació sobre el patrimoni natural i donar suport tant a l’administració com a la societat en relació al seu coneixement, anàlisi, planificació, gestió i avaluació. El BID-REX pretén ser una bona oportunitat per a la coordinació d’entitats d’àmbits diferents que tenen un paper rellevant en la generació de dades i els diferents agents responsables de la conservació del patrimoni natural del nostre país. Es contempla que, en futures trobades, es puguin anar incorporant més actors al grup.

El projecte INTERREG Europe BID-REX (From Biodiversity Data to Decisions: enhancing natural value through improved regional development policies), finançat amb els fons FEDER, ha d’ajudar a millorar la gestió de les dades de la biodiversitat a Catalunya en base a les necessitats que aflorin entre els diferents actors locals i els resultats procedents de l’intercanvi d’experiències amb les altres sis regions europees involucrades en el projecte.

Last modified: 9 Abril 2018