BLOGNEWS

El paper dels boscos en la mitigació del canvi climàtic, en la nova publicació de l’EFI

4 Abril 2018

En són autors, entre altres, Antoni Trasobares i José Ramon González del CTFC

 

En el nou informe From Science to Policy, editat per l’European Forest Institute, es mostra com mesures concretes de l’enfocament Climate-Smart Forestry (Silvicultura Climàticament Intel·ligent o CSF) poden ajudar a la mitigació de CO2 en tres zones d’estudi a Europa: Espanya, República Txeca i Irlanda.

Els boscos tenen un paper important en la mitigació dels efectes del canvi climàtic mitjançant la captura de CO2.

CSF és un enfocament que té la finalitat d’augmentar els beneficis sobre el clima dels boscos i el sector forestal, i es basa en tres aspectes:

  • Reduir i/o eliminar les emissions de gasos d’efecte hivernacle
  • Adaptar la gestió forestal per obtenir boscos resistents
  • Fer una gestió forestal activa amb l’objectiu d’augmentar de forma sostenible la productivitat i proporcionar tots els beneficis que es poden obtenir dels boscos.

Es calcula que després de 50 anys implementant mesures CSF, en els tres casos d’estudi, es pot obtenir un efecte net mitjà de mitigació de 7,1 Mt CO2/any. Aquesta xifra suposa un efecte important, ja que l’àrea estudiada és de més de 5 milions d’hectàrees.

Aquesta mitigació s’aconsegueix a través de mesures regionals molt diferents, que pretenen donar lloc a ecosistemes forestals més adaptats a les futures condicions. Per exemple, amb una menor vulnerabilitat a la sequera i a l’escarabat d’escorça (República Txeca), a les tempestes (Irlanda) i als incendis forestals (Espanya). Les mesures també tenen altres beneficis: passar a una composició d’espècies arbòries més naturals (República Txeca) pot tenir beneficis positius per a la biodiversitat. L’augment de l’extracció de fusta i les inversions per estimular la productivitat forestal poden proporcionar ingressos addicionals als propietaris forestals (Irlanda i Espanya) i són un incentiu per a la construcció amb fusta.

 

Gert-Jan Nabuurs, Pieter Johannes Verkerk, Mart-Jan Schelhaas, José Ramón González Olabarria, Antoni Trasobares and Emil Cienciala. 2018. Climate-Smart Forestry: mitigation impacts in three European regions. From Science to Policy 6. European Forest Institute.

Last modified: 4 Abril 2018