BLOGNEWS

El V Congrés de Modelització Forestal abordarà els reptes del canvi global a l’era de la informació

4 Novembre 2019

Aquesta nova cita del sector forestal a Espanya, adreçada a professionals, tant tècnics com científics, es durà a terme els dies 6 i 7 de novembre a la seu del CTFC a Solsona.

L’objectiu del congrés és presentar els resultats de la recerca i les experiències en matèria de modelització forestal desenvolupats en els darrers anys, i obrir un fòrum de debat sobre els desafiaments que afronta la conservació i la gestió dels boscos i la manera com la modelització pot contribuir a solucionar-los. Està organitzat pel Grup de Treball de Modelització Forestal de la Societat Espanyola de Ciències Forestals (SECF) i compta amb la col·laboració del CTFC i la Universitat de Lleida.

L’eix central d’aquesta edició serà la modelització forestal a l’era de la informació i vol ser un espai de discussió sobre els principals reptes que s’aborden des d’aquesta línia de recerca en un context on cada vegada hi ha més disponibilitat de dades, sobretot procedents de fonts remotes, com LiDAR o satèl·lit.

“Actualment els avenços tecnològics han aconseguit que la disponibilitat de dades ja no sigui una limitació. Ara el repte serà disposar d’eines que permetin processar aquestes dades de la manera adequada, que ens permetin extreure conclusions útils per a la ciència i per a la pràctica forestal”, explica Aitor Ameztegui, coordinador del congrés i investigador de la UdL.

El canvi global, un repte sense precedents

El desenvolupament de models forestals permet simular el comportament d’un sistema forestal, ja sigui el creixement, la producció, la demografia o la distribució, a partir d’informació ambiental i silvícola. Per tant, la modelització aconsegueix predir l’evolució dels sistemes forestals davant els canvis socials i ambientals.

D’aquesta manera, la modelització no només pot resultar útil tant a investigadors com a gestors, sinó que suposa una eina cada vegada més necessària i demanada en un context de canvi global que afecta al funcionament dels boscos, així com a la provisió i la demanda de bens i serveis. Es tracta d’un repte sense precedents per a la conservació i la gestió dels ecosistemes, que la modelització forestal i el seu estudi poden contribuir a solucionar.

Last modified: 4 Novembre 2019