BLOGNEWS

Els boscos mixtos, una oportunitat per a l’adaptació al canvi climàtic i el foment de la bioeconomia

22 Agost 2018

Un 40 % de la superfície total dels boscos a Catalunya és de boscos mixtos, més de 535.000 ha. Tot i que molts d´ells són incipientment mixtos, això representa una oportunitat per avançar cap a un major grau de diversitat del bosc i una millora de la seva adaptació al canvi climàtic.

Els boscos més complexos i biodiversos són més resilients, ja que presenten diferents mecanismes de recuperació o resistència a les pertorbacions (sequeres, plagues, malalties, incendis, ventades, etc.).

La gestió per a l’adaptació al canvi climàtic del bosc mediterrani es basa, fonamentalment, en la reducció de la competència, l´augment de la complexitat, el foment de l’adaptació genètica i la reducció de la vulnerabilitat als incendis forestals. La reducció de la competència i l’augment de la complexitat són mesures de clara aplicació a escala de rodal. La reducció de la competència afavoreix una major resistència a episodis d’estrès hídric i una major capacitat de reproducció. La complexitat, entesa com diversitat a escala de rodal d’espècies (masses mixtes) i d´estructures en dimensió vertical (estrats) i horitzontal (mosaic), genera un sistema forestal més resilient.

En el marc del projecte Life MixForChange s´implementen models de gestió per promoure la vitalitat, complexitat i diversitat dels boscos mediterranis subhumits mixtos, incorporant criteris de “silvicultura d´arbre individual” (tree-oriented silviculture). Aquests criteris consisteixen en centrar els esforços de gestió en els peus més vitals i de major valor futur (econòmic, ambiental, etc.), i deixar la resta d’arbres del bosc amb una gestió mínima. Això redueix notablement els costos de gestió i incrementa la proporció futura de fusta de qualitat.

Aquests models de gestió es caracteritzen per la realització de:

– Tallades de selecció amb reserva de peus vitals llavorers, amb bon fenotip, de vàries espècies forestals, i especialment de planifolis minoritaris, però amb alt valor productiu i ecològic.

– Obertures de diferents dimensions, adequades a l´ecologia de les espècies, per a potenciar la regeneració i promoure la diversitat d´espècies a escala de rodal.

– Alliberació de peus joves de planifolis, mitjançant aclarides selectives.

– Promoció d´indicadors de biodiversitat (fusta morta, arbres microhàbitat, etc.)

 

Objectius del projecte LIFE MixForChange

El projecte té com a objectiu principal contribuir a l’adaptació i augment de resiliència del bosc mediterrani subhumit mixt davant el canvi climàtic, afavorint la seva conservació i el manteniment de les seves funcions productives, ambientals i socials.

Les principals tipologies forestals en les que es centra el projecte són masses mixtes dominades per alzina (Quercus ilex subp. ilex), altres quercínies (Quercus pubescens, Q canariensis, Q petraea), castanyer (Castanea sativa) i pins (Pinus sylvestris, P. pinea). Entre les espècies acompanyants hi destaquen els planifolis amb potencial per produir fusta de qualitat: cirerer, freixe, blada, servera, moixera de pastor i perera, entre d’altres.

Els objectius específics del projecte són:

  1. a) Desenvolupar i implementar nous models de gestió forestal en 164 ha de rodals pilot demostratius.
  2. b) Desenvolupar eines per integrar l’adaptació al canvi climàtic del bosc en la política i marc normatiu que afecten a la gestió d´aquests boscos.
  3. c) Desenvolupar eines per enfortir la bioeconomia lligada als productes del bosc mediterrani subhumit mixt.
  4. d) Transferir les tècniques implementades i eines desenvolupades.

Aquest projecte té una durada de 5 anys (2016-2021) i hi participen el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), coordinador del projecte, el Centre de la Propietat Forestal (CPF) i les Associacions de Propietaris Forestals del Montnegre i Corredor (APMC) i Serra de Bellmunt-Collsacabra (APFSBE).

Més informació: http://www.mixforchange.eu/ca/

El projecte LIFE MixForChange (LIFE15 CCA/ES/000060) és un projecte finançat pel programa LIFE, línia Adaptació al Canvi Climàtic.

Last modified: 22 Agost 2018