BLOGNEWS

Enginyers del DARP coneixen noves eines de suport a la gestió forestal

10 Juliol 2017

Aquest matí, un grup d’enginyers del DARP ha participat en una reunió de transferència al CTFC. En la trobada, s’han presentat diferents eines de suport a la gestió forestal multifuncional, que permeten implementar múltiples models de recerca desenvolupats pel CTFC.

L’objectiu és veure de quina manera els tècnics poden aplicar en la seva tasca diària el resultat de la recerca i les aplicacions tecnològiques desenvolupades pel CTFC, i com això pot ajudar a l’administració a promoure noves polítiques forestals i/o a consolidar les ja existents.

 

Les eines avaluades permeten preveure l’efecte de la gestió forestal en el conjunt de béns i serveis del bosc: fusta, biodiversitat, valor paisatgístic, producció de bolets, fixació de carboni, risc d’incendis, etc., i trobar les solucions necessàries per aconseguir un bon compromís entre les funcions i usos existents, segons els objectius i les prioritats establertes.

La recerca i transferència en l’àmbit del suport a la presa de decisions en la gestió del medi natural es perfila com una de les prioritats els propers anys al CTFC, que avui dia ja compta amb un equip destacat d’experts.

Està previst que aquestes reunions es facin de manera periòdica per tal d’incrementar la col·laboració i la transferència de coneixement entre ambdues institucions.

Last modified: 6 Abril 2018