BLOGNEWS

Es presenta el projecte PROMOBIOMASSE a Maldà

17 Desembre 2018

Divendres passat es va fer el primer esdeveniment de difusió del projecte PROMOBIOMASSE entre diferents agents del sector a Maldà.  L’objectiu principal del projecte és desenvolupar, provar i validar un model integrat de gestió del mercat de la biomassa en circuit curt, capaç d’estendre’s a la immensa majoria de territoris amb patrimoni forestal del SUDOE.

Com a objectius específics, es vol identificar, seleccionar i estudiar les millors pràctiques de gestió de l’oferta i d’estimulació de la demanda de biomassa i extraure les ensenyances transferibles; dissenyar un “model integral de gestió de la biomassa en circuit curt” que integri les millors pràctiques i doni resposta als problemes detectats i que pugui adaptar-se a les realitats canviants dels diferents territoris del SUDOE; i validar i corregir el model desenvolupat, mitjançant la seva aplicació en un nombre limitat d’experiències pilot en diversos territoris del SUDOE i difondre el model en el conjunt del territori SUDOE.

El CTFC al llarg del projecte durà a terme 3 plans d’acció a Catalunya:

  1. Models i tècniques d’extracció sostenibles de la biomassa forestal
  2. Millora en les condicions de treball en el bosc i en la producció de biocombustibles forestals.
  3. Pla executiu d’aprofitament agrupat de biomassa per al subministrament a calderes municipals: garantia de subministrament de biomassa de circuit curt

 

Last modified: 19 Desembre 2018