BLOGNEWS

Quina informació necessiten els gestors, a debat a Wallonia

3 març 2017

En el marc del projecte BID-REX, liderat pel CTFC, el passat 23 i 23 de febrer es va realitzar un taller a Wallonia (Bèlgica) per avaluar els processos de presa de decisions relacionats amb les dades de biodiversitat. Aquest tipus de trobades permeten l’intercanvi d’experiències amb les altres sis regions europees involucrades en el projecte

20170223_160448

Membres dels socis provinents de Catalunya. Entre ells, Núria Pou, Dani Villero, Gerard Bota i Lluís Brotons, del CTFC

Tècnics i investigadors del CTFC, conjuntament amb tècnics de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, van viatjar a Wallonia la setmana passada per participar en un taller que posava a debat les necessitats informatives dels gestors per a cada regió del projecte. Aquest tipus de tallers interregionals són una peça clau del procés d’aprenentatge ja que permeten l’intercanvi d’experiències així com la discussió entre les altres sis regions europees involucrades en el projecte.

Durant el taller, i amb la informació obtinguda a través d’un conjunt de qüestionaris enviats amb anterioritat, els participants van avaluar els processos de presa de decisions relacionats amb les dades de biodiversitat per cada soci, tenint en compte les principals fortaleses i debilitats de les pràctiques actuals.

El taller també va tenir com a objectiu la caracterització dels requisits que han de tenir les dades per tal d’aplicar-les en instruments de polítiques regionals (per exemple, quin tipus de dades que es necessita en cada etapa d’implementació, quins són els requisits per a la qualitat de les dades, o quins són els riscos que es corren en cas de deteriorament).

A part, aquest taller també va servir per documentar el primer capítol d’un document tècnic que posarà èmfasi en les bones pràctiques al voltant de les dades de biodiversitat per a millorar la presa de decisions ambientals.

20170222_165054

Pluja d’idees durant el taller a Wallonia

El projecte INTERREG Europe BID-REX (From Biodiversity Data to Decisions: enhancing natural value through improved regional development policies), finançat amb els fons FEDER i liderat pel CTFC,  té com a objectiu augmentar el valor natural a través de la millora de les polítiques de desenvolupament regional. Per aconseguir-ho, es treballa en crear i enfortir la relació entre les dades rellevants de la biodiversitat i els processos de presa de decisions per a la conservació.

Last modified: 16 febrer 2018