BLOGNEWS

Comença el projecte de recuperació de les vernedes a la zona mediterrània

In Boscos, aigua i gestió forestalDivulgació |

On 28 juliol 2017

La setmana passada va tenir lloc al CTFC la reunió d’inici del projecte Life Alnus, centrat en millorar l’evolució de les vernedes mediterrànies. L’objectiu és invertir la regressió i la degradació d’aquesta espècie a Catalunya, per mitjà d’accions que es puguin aplicar més endavant a nivell mediterrani.

Per aconseguir-ho, es treballarà en tres zones pilot: les conques del Besós, de l’Alt Ter i de l’Alt Segre. Aquests espais inclouen 24 Zones d’Especial Conservació (ZEC) i un 45% de la distribució regional de l’hàbitat del vern.

Les accions estan plantejades per aconseguir el màxim impacte amb el mínim cost, deixant que l’hàbitat es reorganitzi per si sol a través d’actuacions clau. Es tindran en compte les problemàtiques específiques de cada zona: la desaparició dels grans boscos, la regulació hidrològica o la reintroducció de l’hàbitat en zones sobreexplotades, entre d’altres.

Imatge d'una verneda

Per primera vegada es farà un acord amb una central hidroelèctrica per a l’alliberament del caudal necessari per fer pujar el nivell freàtic i millorar l’estat de conservació d’algunes zones de ribera concretes.

Life Alnus és un projecte  LIFE Nature & Biodiversity, i té una durada de quatre anys, fins el mes de juny de 2021. Són socis del projecte el CTFC (que n’és el coordinador), l’Agència Catalana de l’Aigua, la Fundació Universitària Balmes – CERM – Uvic- UCC (a través del Centre d’Estudis del Rius Mediterranis – CERM),  la Fundació Catalunya La Pedrera, l’Ajuntament de Granollers  i MN Consultors en Ciències de la Conservació SL.

Els socis del projecte en acabar la reunió

 

Last modified: 9 gener 2018