La tesi porta per títol Canvi global i incertesa del futur de la biodiversitat en ecosistemes mediterranis: punts de vista d’un procés de prospectiva estratègica. En ella, s’hi remarca la necessitat d’una perspectiva de conservació integral on les polítiques agrícoles, forestals i de maneig de foc han de ser considerades explícitament per preservar eficaçment hàbitats clau per a les aus més amenaçades en sistemes molt dinàmics propensos al foc. Els resultats també destaquen la importància de considerar la dinàmica del paisatge i les sinergies entre les diferents forces motrius a l’hora d’avaluar a llarg termini l’eficàcia de la gestió del foc, la reducció del risc d’incendis i la protecció de la biodiversitat en els ecosistemes de tipus mediterrani.

CUP7R42WoAAb4JD

La conca mediterrània és una àrea prioritària per a la conservació, particularment vulnerable a l’efecte combinat del canvi climàtic, el canvi dels usos del sòl i el règim de pertorbacions per incendis forestals. Els efectes de la interacció d’aquests factors i les incerteses associades a la seva predicció, també es poden veure com una oportunitat per intervenir a través de millors polítiques de conservació.

Els exercicis de previsió estratègica poden oferir eines per pensar de forma creativa i proactiva sobre el futur. En aquesta tesi, es destaca el paper de les activitats d”horizon scanning’ (planificació i anàlisi d’escenaris basats en simulació), en els quals se sustenta l’enfocament de previsió estratègica, i en què es fa servir escenaris conceptuals com a línies argumentals i simulacions com a estimacions numèriques dels futurs canvis ambientals. En particular, aquest exercici de previsió estratègica contribueix a l’obertura de dues opcions (‘deixar cremar els incendis no planificats’ i ‘l’extracció de biomassa forestal per a bioenergia’),  alternatives a l’actual d”apagar tots els incendis’. Les dues polítiques de maneig del foc es podrien combinar estratègicament per tal d’assolir els objectius de reducció de combustible requerides per mitigar el creixent impacte dels grans incendis causats pel canvi global.