La Junta del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), que presideix la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, ha escollit aquest matí Antoni Trasobares com a nou director general del Centre. Trasobares ha estat seleccionat pel conjunt de les institucions patrones del CTFC (Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal del Solsonès, Diputació de Lleida, Universitat de Lleida i Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació). El procés de reclutament i de selecció dels candidats presentats a la convocatòria internacional ha estat liderat per la institució CERCA, fundació que agrupa els centres de recerca d’excel·lència de la Generalitat de Catalunya.

Denis Boglio, Meritxell Serret, Antoni Trasobares i Montserrat Barniol, aquest matí al CTFC

Denis Boglio, Meritxell Serret, Antoni Trasobares i Montserrat Barniol, aquest matí al CTFC

En línia amb les recomanacions dutes a terme per part del Comitè científic assessor del CTFC el passat mes de setembre, i la institució CERCA, Antoni Trasobares haurà d’impulsar una nova visió estratègica, i definir els programes de R+D del Centre a llarg termini, tot integrant de manera transversal la gestió forestal i la preservació del medi natural, un repte per la nova bioeconomia del futur.

En la seva presentació, Trasobares vol mantenir la recerca d’alt nivell, que ja s’està duent a terme, i aconseguir que aquesta recerca “acabi generant millora en el medi natural, creixement econòmic sostenible i llocs de treball”. El nou director ha destacat el concepte de bioeconomia com un valor de futur que ha de permetre gestionar els recursos naturals de manera sostenible,  adaptar-se al canvi climàtic el millor que es pugui, i aconseguir que la innovació i la recerca tecnològica juguin un paper molt important en l’ús més eficient dels recursos naturals.

Denis Boglio, fins ara director general, va comunicar a la Junta la decisió de no continuar al càrrec el passat mes d’abril, fet que va suposar l’inici del procés de selecció de la persona que ocuparà a partir d’ara la direcció del CTFC.