Ahir es va celebrar la jornada El silvopastoralisme a les franges de les urbanitzacions de Castelldefels, al Centre d’Activitats Ambientals Cal Ganxo.

La jornada va comptar amb 30 participants, entre tècnics de Diputacions i Consorcis que tenen interès per introduir aquesta pràctica a les franges que gestionen, professors i alumnes de l’escola d’Agrònoms de l’UPC, pastors de zones properes, i personal de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament.

Després de l’exposició, es va obrir un torn de debat, i posteriorment es va fer una visita sobre el terreny a les zones pasturades per a poder veure l’efecte del bestiar sobre les franges.