Michaela_Kobyakov_Merops Apiaster

Abellerol (Merops apiaster). Autor: Michaela Kobyakov

El canvi climàtic, amb el conseqüent augment de les temperatures,  està alterant els hàbitats naturals, posant en perill la biodiversitat del planeta. Un estudi publicat recentment a la revista Science, mostra de quina manera s’han arribat a alterar les poblacions d’aus a causa d’aquest fenomen, ja sigui beneficiant-se, augmentant la seva distribució, o bé perjudicant-se, minvant la seva presència. Les preferències climàtiques de cada espècie estan determinant aquests canvis a gran escala.

A partir dels resultats i de les tendències observades, els investigadors han definit l’índex d’impacte climàtic que permetrà predir i quantificar l’impacte que els canvis en el clima tindran sobre les poblacions d’aus comuns, tant d’Europa com dels Estats Units.

L’estudi ha comptat amb un grup internacional de científics, entre els quals hi ha el Lluís Brotons, investigador del grup CEMFOR (Center for Mediterranean Forest Research) del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), del CREAF, i membre del CSIC. La Durham University del Regne Unit ha sigut l’encarregada de coordinar la investigació, que ha analitzat les poblacions de 145 espècies d’ocells comuns d’Europa i 380 dels EUA.

Per a més informació:

http://blog.creaf.cat/noticies/el-canvi-climatic-esta-alterant-les-poblacions-docells-comuns-tant-europa-com-als-estats-units/

Referència bibliogràfica:

P. A. Stephens, S.G. Willis, L. Brotons, Virginia Escandel. “Consistent response of bird populations to climate change on two continents”. Science 352(6281) 1 de abril de 2016