Agenda

Jornada sobre comunicació i cultura del risc d’incendis forestals, el 15 de desembre a Manresa

El canvi climàtic i la revegetació forestal dels paisatges generen incendis cada vegada més virulents i amb més capacitat d’interaccionar amb les persones i les infraestructures. Això fa que la percepció del risc i, de retruc, la capacitat individual d’actuar en la prevenció i durant l’emergència sigui un tema...
Continue Reading
Àrea de Política Forestal i Governança Ambiental

La integració de l’anàlisi del risc d’incendis forestals en el planejament territorial i urbanístic de Catalunya

Marta Serra, de l’Àrea de Política Forestal i Governança Ambiental del CTFC, va presentar el passat setembre el treball final de màster “La integració del risc d’incendis forestals en el planejament territorial i urbanístic de Catalunya. Anàlisi de la situació i propostes de millora“ en el marc del Màster...
Continue Reading
Àrea de Política Forestal i Governança Ambiental

Gener 2016

En l’àmbit dels incendis forestals, al 2015 hem finaltizat el projecte FIREfficient (Operational tools for improving efficiency in wildfire risk reduction in EU landscapes, ) que ha tingut una durada de dos anys i ha estat coordinat per l’APFiGA. A la web del projecte se’n poden trobar tots els...
Continue Reading
Àrea de Política Forestal i Governança Ambiental

Juliol 2015

Del 8 al 10 de juliol vam celebrar el Seminari internacional de comunicació i cultura del risc d’incendis forestals, amb un gran nivell de ponències i debats. Totes les presentacions i les conclusions es podran trobar aviat al web del projecte  eFIRECOM (Efficient fire risk communication for resilient societies,...
Continue Reading