RÀPIDA ANÀLISI HIDROGEOMORFOLÒGICA DE LA CRESCUDA DEL 2 DE NOVEMBRE A LA CONCA DE LA RIBERA SALADA El passat 2 de novembre, la conca de la Ribera Salada (217 km2) registrà un episodi de precipitacions extraordinàries que va originar el desbordament del riu en molts trams del seu recorregut....
Continue Reading