Autors: CENTRE TECNOLOGIC FORESTAL DE CATALUNYA, OFFICE NATIONAL DES FORETS, PARC NATUREL REGIONAL DES PYRENEES CATALANES, CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE LANGUEDOC-ROUSSILLON, GENERALITAT DE CATALUNYA, GEIE FORESPIR.

182 pàgines

ISBN: 978-2-9542347-1-7
Desembre 2012

La gestió dels boscos de pi negre i la recuperació del sector associat a la seva fusta tenen un gran interès per al massís pirinenc. El Pirineu acull 110.000 hectàrees d’aquesta espècie, de les quals el 84% es troben distribuïdes a Catalunya i al departament dels Pirineus Orientals francès.

Tant des del punt de vista de la producció fustanera- una activitat econòmica que, a dia d’avui, travessa dificultats- com des del de la conservació de la biodiversitat, del valor pastoral, del turisme i del manteniment del paisatge, els boscos de pi negre constitueixen un element d’elevat interès per al desenvolupament local del massís pirinenc.

El manteniment del valor ambiental i de les múltiples funcions que exerceixen aquests sistemes requereix l’aplicació d’una silvicultura precisa i adequada. No obstant això, fins al moment, el gestor no disposava d’una referència tècnica per a fer-ho. Aquesta guia pretén omplir aquest buit i és el resultat d’intercanvis d’experiències entre tècnics i gestors i de la posada en comú de les diferents eines i mètodes de gestió que s’han desenvolupat, des de fa anys, al massís pirinenc.

L’objectiu de la guia és posar a disposició del gestor forestal una eina d’ajuda a la presa de decisions per a l’exercici d’una silvicultura que respongui als objectius de producció de fusta i protecció davant els riscos naturals, tenint en compte altres importants funcions del sistema forestal, com la conservació de la biodiversitat i el manteniment del seu valor paisatgístic i pastoral.

La guia s’estructura al voltant de 3 capítols:
– El primer ofereix una anàlisi sintètica del context ambiental en què es desenvolupa l’espècie.
– El segon descriu les tipologies forestals, el seu àmbit d’ús i una clau pràctica de determinació.
– El tercer, que constitueix el nucli de la guia, presenta les orientacions de gestió per als boscos de pi negre del Pirineu.

La versió digital (pdf) es pot descarregar gratuïtament des de http://fidbosc.ctfc.cat/