La unitat mixta InForest formada per les dues institucions ha esdevingut la primera organització acadèmica a Catalunya, i una de les primeres a nivell estatal, aprovada per l’autoritat competent per operar amb drones.

Sobrevolar els espais naturals amb drones plens de sensors i càmeres pot aportar informació de molta qualitat als ecòlegs del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i del CREAF.“Aquest fet donarà un impuls a la recerca catalana en el camp ambiental, ampliarà les seves possibilitats tecnològiques i promourà la tecnologia drone en les recerques dels nostres investigadors”, comenta Denis Boglio, director general del CTFC. El reconeixement com operadors del nou servei de drones (UAVS oRPAS en argot més tècnic) permetrà que els dos centres de recerca treballin de manera més propera ales empreses del sector privat vinculades a aquest camp de desenvolupament tecnològic. A més, serà una iniciativa de referència per l’administració pública que ajudarà a trobar les aplicacions drone que tinguin un major potencial innovador. “El món dels drones està en plena ebullició i tenir centres de recerca de referència que s’introdueixen en ell pot permetre al sector perfilar millor les aplicacions d’aquesta tecnologia en el camp ambiental”, ens comenta Toni Caballero de RPAS FORMACIÓN (que pertany al Centre de Tecnologies i Solucions Avançades, TSA CENTER), i que ha assessorat en temes tècnics i legislatius el procés d’aprovació de la llicència d’operador.

Zones afectades per l’incendi forestal de 1998 prop de Solsona i on s’estudia la regeneració de pinassa a partir dels arbres que van sobreviure.

Zones afectades per l’incendi forestal de 1998 prop de Solsona i on s’estudia la regeneració de pinassa a partir dels arbres que van sobreviure

“Els drones tenen un enorme potencial en camps com l’ecologia forestal o la biologia de la conservació. L’objectiu que tenim ara és intentar apropar encara més aquesta tecnologia a la recerca desenvolupada a Catalunya i continuar atents als futurs desenvolupaments”, comenta Lluís Brotons, investigador del CSIC a la unitat mixta InForests (CTFC-CREAF) i coordinador del nou servei de drones.

Lluís Brotons, investigador CSIC-CTFC-CREAF durant els vols experimentals a l’estany d’Ivars per realitzar seguiments d’ocells aqüàtics

Lluís Brotons, investigador CSIC-CTFC-CREAF durant els vols experimentals a l’estany d’Ivars per realitzar seguiments d’ocells aqüàtics

Els drones ja treballen colze a colze amb els científics catalans

El CTFC és un institut pioner en les aplicacions de la tecnologia drone al seguiment ambiental. El 2012 investigadors d’aquest centre van publicar uns dels primers articles a nivell mundial on utilitzaven drones per fer seguiment de colònies d’aus aquàtiques. Juntament amb Francesc Sardà-Palomera i Gerard Bota, dos dels integrants de l’equip, durant el 2015 s’ha continuat treballant en aquesta línia amb l’administració catalana del Parc dels Aiguamolls de l’Empordà i el Consorci de l’Estany d’Ivars. En aquest projecte han estat  explorant com els drones poden ajudar a fer  el seguiment de nius d’espècies aquàtiques que nidifiquen en canyissars de difícil accés o en l’estudi dels nius d’esparver cendrós, un rapinyaire amenaçat que fa el seu niu en camps de cereal.

Més recentment, els investigadors del CTFC i del CREAF han aplicat la tecnologia drone per estudiar  la regeneració de la vegetació després d’un incendi en àrees afectades pel foc durant els anys 90. En aquest cas, les imatges recollides pels drones han permès identificar especies concretes i  realitzar mapes de vegetació amb un detall molt major del que era possible fins ara.

Salvats els obstacles de caràcter tècnic i els legals, el nou servei drone de la recerca catalana amb base a Solsona pretén ara centrar-se en generar productes específics amb caràcter aplicat i convertir les aplicacions en ecologia en un nou motor de l’impuls d’aquesta tecnologia en el nostre país.

Foto aèria d’una zona de l’estay d’Ivars on s’ha dut a terme la cerca de nius d’ocells aqüàtics en el canyissar

Foto aèria d’una zona de l’estay d’Ivars on s’ha dut a terme la cerca de nius d’ocells aqüàtics en el canyissar