La coordinació i dinamització de projectes de valorització, gestió sostenible i normativa al voltant del recurs micològic seran els objectius inicials

Per part del CTFC, hi han assistit el director general, Denis Boglio, i  el responsable de l’Àrea de Productes Forestals no Fusters, Daniel Oliach.  El CTFC participa en aquesta Agrupació Europea arran de la seva pertinença en la xarxa europea Micosylva+. Des de pràcticament els seus inicis, el CTFC treballa en el foment del cultiu de la tòfona negra per contribuir al desenvolupament rural, i com un dels cultius de futur amb més possibilitats de rendiment econòmic. Juntament amb la Universitat de Lleida, també s’ha treballat en recerca micològica, per a estudiar la producció i la productivitat de bolets i la gestió sostenible d’aquest recurs.

El president del Congrés dels Diputats, Jesús Posada, ha rebut avui a la cambra baixa a membres fundadors i d’entitats involucrades en la creació de l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial denominada European Mycological Institute (AECT-EMI). En una primera fase, aquesta Agrupació reuneix a socis de regions destacades pel seu desenvolupament micològic, com són les França (Aquitaine-Dordogne-Périgord i Languedoc-Roussillon), Castella i Lleó, i Catalunya.

La trobada ha comptat amb l’assistència de destacats membres de l’àmbit de la R+D+I, però també del sector micològic (bolets i tòfones) i de representants institucionals de territoris micològics rellevants d’Espanya, França, Portugal i Itàlia.

Per part del CTFC, hi han assistit el director general, Denis Boglio, i  el responsable de l’Àrea de Productes Forestals no Fusters, Daniel Oliach.  El CTFC participa en aquesta Agrupació Europea arran de la seva pertinença en la xarxa europea Micosylva+. Des de pràcticament els seus inicis, el CTFC treballa en el foment del cultiu de la tòfona negra per contribuir al desenvolupament rural, i com un dels cultius de futur amb més possibilitats de rendiment econòmic. Juntament amb la Universitat de Lleida, també s’ha treballat en recerca micològica, per a estudiar la producció i la productivitat de bolets i la gestió sostenible d’aquest recurs.

Els coordinadors de la xarxa europea Micosylva+, l’investigador del CITA del Govern d’Aragó, Fernando Martínez-Peña, i l’enginyer agrònom francès, Jean Rondet, han estat els qui han presentat la iniciativa al president del Congrés, al seu equip de treball i a la resta d’assistents.

Els objectius principals de l’institut són donar valor al recurs micològic a través del micoturisme, la innovació micogastronòmica i agroalimentària, promovent una gestió forestal innovadora (anomenada micosilvicultura) que garanteixi la persistència dels boscos i els fongs en un context de canvi climàtic; solucionar les necessitats del sector dels bolets i les tòfones, dinamitzant aspectes normatius i fiscals que dificulten el desenvolupament de la comercialització; transferir al sector de la micologia els avenços tecnològics generats des de les universitats i els centres d’investigació; sensibilitzar la societat urbana i rural europea per una governança conjunta dels territoris i els seus usos; i coordinar la captació de fons europeus per als socis participants a través l’AECT-EMI.

Entitat europea de dret públic

Jurídicament, l’Institut Micològic Europeu serà una Agrupació Europea de Cooperació Territorial, d’acord amb la normativa europea. Serà una entitat de dret públic, constituïda inicialment per entitats espanyoles i franceses, a les que està previst que properament s’hi adhereixin entitats d’altres països com Itàlia, Portugal o Finlàndia. La seva seu física s’establirà a la ciutat de Sòria.

Actualment l’Institut Micològic Europeu està finalitzant els darrers tràmits administratius amb l’Estat francès i està previst que estigui operatiu a finals d’aquest any o a principis de 2016, amb la finalitat de poder dinamitzar i coordinar tècnicament i científicament projectes de R+D+I d’interès per al sector.