catalonia_3RSG2

El monestir de Poblet va ser seu de la 3a reunió de grup del projecte StarTree el 13 d’abril de 2016. Tècnics del Servei de Boscos, micòlegs, experts en la producció i regulació de bolets, representants dels propietaris de boscos privats i públics, així com de la indústria de bolets i tòfones es van reunir per discutir els últims avenços dins del projecte StarTree. Aquest projecte paneuropeu té com a objectiu donar suport a la explotació sostenible dels recursos forestals no fusters per al desenvolupament rural, i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) participa com a soci, realitzant estudis regionals i coordinant recerca a nivell d’aspectes institucionals i modelització de la gestió.

Mitjançant una visió general de la situació dels productes forestals silvestres a tot Europa i els principals resultats del projecte StarTree, els participants es van introduir en la diversitat dels marcs legals, les possibilitats de gestió i l’anàlisi del comerç que afecta el sector. Per a Catalunya, es van presentar els factors que afecten a l’acceptació de la regulació de la recollida de bolets. Els diferents punts de vista dels propietaris forestals privats, la societat en general, els recol·lectors, el turisme rural i la cadena de valor es van derivar a partir d’entrevistes i enquestes realitzades dins del projecte. Els efectes econòmics i socials es van estimar d’acord a metodologies economètriques (com ara el cost de viatge), que informen sobre el comportament en la recol·lecció en els boscos de Poblet, en les tres àrees pilot del 2014 o bé per tota la regió.

Es va mostrar l’experiència recent en la regulació de Poblet, en casos concrets de sistemes de permisos de recol·lecció de bolets a la Vall d’Aran i les Muntanyes de Albarracín, tots dosllançats en 2014. Gemma Arjò va explicar la regulació implementada en els boscos comunals de la comarca pirinenca en base a les seves competències de gestió forestal descentralitzada. Tot i garantir la recol·lecció local i els beneficis per al turisme rural, es van evidenciar reptes pel que fa a la senyalització, la sensibilització i la logística de l’emissió de permisos. Gonzalo Castillo va explicar el desenvolupament de l’acord entre municipis remots i molt forestals, i com el reglament marc d’Aragó va facilitar la creació d’una reserva de bolets conjunta incloent les millors zones micològiques. Després de dos anys, els resultats són positius en termes de rendibilitat, fins i tot amb els costos inicials d’aplicació. És important destacar que la satisfacció tant de la comunitat local i recol·lectors complementa els beneficis dels fons utilitzats per millorar els seus recursos forestals.

Dani Oliach va posar al dia els assistents sobre el pla estratègic del sector de la tòfona. Des de l’any Logo-Startree-200x2002000, la producció de tòfona s’està expandint a un ritme de 800 hectàrees/any, amb la consolidació de serveis al voltant d’aquesta cadena de valor. Tot i així, per al seu creixement sostenible i competitiu cal desenvolupar diverses accions dins del sector, raó per dur a terme el Pla d’Acció de la Tòfona per a Catalunya, la “investigació en acció” del projecte StarTree aquí.

La sessió va concloure amb un exercici de visualització de les característiques desitjades pel sector dels bolets en quant a regulació, que complementarà les entrevistes realitzades als experts durant el projecte. La propera conferència final a Barcelona seguirà contribuint a la consolidació dels resultats del projecte.

Més info: http://star-tree.eu/regional-stakeholder-groups/rsg-catalonia-spain/item/startree-3rd-regional-stakeholder-group-meeting-in-catalonia