Jordi Camprodon,  investigador del CTFC i professor de l’Escola Politècnica Superior de la UVic-UCC i  i el director general, Denis Boglio, juntament amb el director general del Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, Antoni Trasobares,  el Rector de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, Jordi Montaña i l’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal, han presentat aquest matí a la Universitat de Vic el  llibre digital Ecologia i conservació dels ocells forestals: un manual de gestió de la biodiversitat en boscos catalans.

Moment de la presentació

Moment de la presentació

La publicació, encarregada pel DAAM, recull els resultats de diferents estudis que l’autor ha fet sobre la incidència que l’estructura i la gestió forestal tenen envers les comunitats d’ocells associats a aquests medis.

Tal com ha explicat l’autor, Jordi Camprodon, es tracta de la guia més completa editada fins al moment sobre com integrar la conservació de la biodiversitat en la gestió dels boscos catalans. El manual utilitza els ocells forestals, entesos com un dels millors grups bioindicadors. Descriu en primer lloc l’ecologia dels ocells, distribuïts en grups d’afinitat ecològica. A continuació, analitza la incidència de l’estructura i la gestió forestals sobre la conservació de cada grup. Acaba amb la proposta de mesures que permetin conciliar els aprofitaments forestals amb la conservació de les espècies i els hàbitats, a escala de rodal, de paisatge, de tipus de bosc i d’espècies emblemàtiques d’ocells. Les mesures que proposa són molt senzilles d’aplicar, i varien segons els objectius que es vulguin aconseguir en cada cas.

Les autoritats presents a la sala han coincidit en afirmar que aquest llibre és un pont de diàleg necessari i molt útil, entre el naturalisme i la gestió tècnica, entre la conservació i l’aprofitament de recursos, i entre els científics i els silvicultors.

 La publicació està disponible en format digital a les webs del CTFC (www.ctfc.cat) i del DAAM (www.gencat.cat/agriculturahttp://bit.ly/1sEe2G5).