El CTFC ha rebut avui, al Palau Robert de Barcelona, el Diploma acreditatiu pel projecte “Pla de calderes de biomassa forestal en equipaments públics municipals” com a Projecte Tractor de l’Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica d’Edificis.  El lliurament del Diploma acreditatiu ha anat a càrrec de la directora de l’Institut Català de l’Energia, Assumpta Farran.

El Pla de calderes, programa impulsat conjuntament pel CTFC amb el Departament d’Agricultura i la Diputació de Girona, té com a finalitat promoure la instal·lació de calderes d’ús tèrmic i petites xarxes de calor per a edificis i  equipaments públics municipals amb l’objectiu de dinamitzar l’ús sostenible dels boscos a Catalunya i reduir significativament les quotes de consum per a usos tèrmics que tenen actualment els equipaments municipals, contribuint a assolir els objectius de l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola i del Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic de Catalunya (PECAC) 2012-2020. Compta amb el suport institucional de l’Associació ELFOCAT (municipis propietaris forestals), les Diputacions i la Generalitat de Catalunya.

Aquest Pla ha permès reforçar el lligam entre l’ús energètic de la biomassa, la gestió forestal local i la generació de llocs de treball en l’àmbit rural, així com ajudar a reduir el risc d’incendis en les zones beneficiàries. Així mateix, reforça el paper del sector forestal com un dels pilars de l’economia rural a Catalunya.