El canvi climàtic i la revegetació forestal dels paisatges generen incendis cada vegada més virulents i amb més capacitat d’interaccionar amb les persones i les infraestructures. Això fa que la percepció del risc i, de retruc, la capacitat individual d’actuar en la prevenció i durant l’emergència sigui un tema de creixent importància en les estratègies de gestió del risc per tal reduir la vulnerabilitat de la societat i el territori als incendis.

A la jornada organitzada pel CTFC pel proper 15 de desembre a Manresa, es debatrà els reptes actuals i futurs de la comunicació del risc, a partir de diverses experiències i lliçons apreses d’iniciatives sobre el terreny, amb propietaris forestals, veïns d’urbanitzacions, ajuntaments, mitjans de comunicació, turistes i usuaris del medi natural.

Durant l’acte es presentaran els resultats del projecte europeu eFIRECOM que inclou eines de comunicació del risc dirigides a escolars, comunicadors i periodistes, i àrees d’urbanitzacions.  La jornada va adreçada a gestors del territori i d’ens locals, divulgadors i comunicadors, i en conjunt a totes les persones i professionals interessades en la gestió del risc dels incendis forestals. L’assitència és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament.

Trobareu tota la informació al programa

Algunes qüestions que volem compartir amb els ponents i participants són:

* Fins on la comunicació del risc ens pot ajudar en la prevenció i en la gestió de l’emergència dels incendis forestals?

* Què hem après aquest temps, quins èxits hem tingut, i què no ha funcionat?

* Quins creiem que són els reptes actuals i de futur més importants de la prevenció social i la comunicació del risc?