Unes 40 persones van assistir ahir a la seu de la Diputació de Barcelona a una jornada de debat sobre la gestió i la conservació de la biodiversitat en medis urbanitzats.

Imatge de la Jornada

Imatge de la Jornada

En la jornada tècnica, es va parlar del difícil repte de compatibilitzar la fauna protegida en els medis urbans. Es van presentar experiències de conservació de la fauna a Barcelona, com a ciutat sostenible, i un seguit de casos pràctics sobre la conservació i la reducció d’impactes sobre la fauna i els seus hàbitats en medis periurbans i rurals.

Hi van participar com a ponents David Guixé, del CTFC,Manel Pomarol, cap de la Secció de Conservació de la Biodiversitat, Sergi García, de Galanthus, i Jaume Soler de Dàurica, serveis ambientals i biodiversitat.

El biòleg David Guixé, del CTFC, va presentar el Manual de Gestió d’hàbitats i de fauna en medis urbans. Aquesta publicació, redactada pels tècnics del CTFC i editada en la col·lecció de manuals de Gestió de la Diputació de Barcelona, es va editar amb l’objectiu de donar a conèixer les eines per planificar i gestionar aquests espais com a hàbitats per a la fauna vertebrada. És un recull de bones pràctiques de gestió dels sistemes naturals, a través de la síntesi dels coneixements sobre l’estat dels hàbitats i la formulació de propostes per millorar-ne la gestió. D’una banda, cal assegurar que la presència de la fauna no comporti riscos ni molèsties importants per a les persones. De l’altra, l’existència d’aquestes espècies, vinculades a uns espais verds de qualitat, fa que la vida diària de les persones sigui més agradable i saludable. El manual aporta recomanacions i exemples pràctics que ajuden a afavorir una biodiversitat urbana que millora l’entorn quotidià dels ciutadans de forma totalment compatible amb la resta d’usos i activitats que s’hi desenvolupen.

La jornada va posar sobre la taula idees i conceptes d’interès per tal de millorar la conservació de la biodiversitat i en especial de la fauna vertebrada en ambients urbanitzats.

Aquesta jornada tècnica va estar organitzada pel CTFC i la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica 2015 del DARP.