En el marc de la celebració de Girona, Ciutat Forestal 2015, la ciutat ha acollit aquest matí la VI edició de les jornades de Transferència i Innovació Forestal. La sala de graus de la facultat de Lletres de la Universitat de Girona ha reunit prop de 60 assistents, que han conegut de primera mà els darrers projectes en què s’està treballant des de Catalunya en producció forestal i biomassa, i en funcionament dels ecosistemes i planificació i gestió forestal.

. Amb la presència del Director General de Forests del DARP, Antoni Trasobares; el regidor de l'Ajuntament de Girona, Carles Ribas; i el degà de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, Sr. Josep Gordi.

Entre les presentacions, n’han destacat els temes vinculats a la promoció de la biomassa, la fusta, el suro i els recursos micològics; la conservació i gestió de les sureres i del teix, els plans d’ordenació de recursos forestals, la gestió en temes relacionats amb els incendis (aclarides, restes de tallades, …), i la conservació del gall fer. Centrats en Girona, s’ha presentat el programa de la biomassa forestal de la ciutat, i la gestió forestal de la capital.

Les ponències han anat a càrrec de tècnics i investigadors del CTFC i de les diferents entitats  i administracions catalanes que lideren la recerca i la innovació a l’entorn del món forestal. En aquest sentit, al costat de centres de recerca com el CTFC i el CREAF, també han presentat resultats dels seus projectes l’Institut Català del Suro, l’Ajuntament de Girona, les Diputacions de Girona i Barcelona, la Universitat de Lleida, el Consorci Forestal de Catalunya, el Centre de la Propietat Forestal i el mateix Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

20151026 Inauguració Jornades de Transferència i Innovació Forestal. Inauguració a la Sla de Graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona de la VI Edició de les Jornades de Transferència i Innovació Forestal. Amb la presència del Director General de Forests del DARP, Antoni Trasobares; el regidor de l'Ajuntament de Girona, Carles Ribas; i el degà de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, Sr. Josep Gordi.

La inauguració de la sisena edició de les jornades ha anat a càrrec del regidor de l’Ajuntament de Girona, Carles Ribas, del degà de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, Josep Gordi, i del director general de Forests del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Antoni Trasobares.

La jornada ha estat organitzada pel CTFC, l’Ajuntament de Girona i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i  Alimentació, amb la col·laboració de la Universitat de Girona.

Girona, Ciutat Forestal Catalana 2015

Girona va ser nomenada l’any passat Ciutat Forestal per la seva importància i rellevància en el sector forestal.

La demarcació de Girona té un 20% de la superfície forestal de Catalunya, amb el 90% de la producció total de suro, un 40% de la producció de fusta i un 55% de la producció de llenya de Catalunya. També s’hi concentra la meitat de la producció de biomassa i un 80% de la producció de pollancre.

El 60% de les empreses forestals (sense indústries de la fusta) i un 42% del total de la mà d’obra catalana que treballa en el sector fuster és d’aquesta demarcació.

La propera edició de la Jornada es celebrarà a Gandesa, que serà distingida com a Ciutat Forestal 2016