Els investigadors del CTFC del grup d’Hidrologia i conservació de sòls participen al programa de José Luis Gallego, Riu Avall, explicant què fan a la Ribera Salada

http://www.tv3.cat/videos/4974251/RIBERA-SALADA