El 19 de juliol del 2016 el conjunt dels socis del projecte Interreg POCTEFA GREEN es van reunir a Montels a la seu del PNR des Pyrenees Ariégeoises per arrencar aquest projecte ambiciós que treballarà durant 3 anys en la posada en xarxa dels espais naturals del Pirineu.

El CTFC participa en el projecte GREEN com a responsable de la posada en xarxa dels gestors dels espais naturals dels Pirineus. Mitjançant la creació d’una plataforma telemàtica es pretén incentivar l’intercanvi d’experiències de gestió i la cooperació entre els gestors, i a la llarga avançar cap a una estratègia comuna per a la preservació de la biodiversitat dels Pirineus.

La idea principal és que els gestors dels diferents espais naturals dels Pirineus s’enfronten a problemàtiques molt semblants en les dues vessants. Davant la possibilitat de que algun d’aquests problemes ja hagi estat resolt, la posada en xarxa serviria per facilitar entre ells aquesta resposta i per tant, servir d’exemple per a altres gestors.

logointerregpoctefargbEl projecte GREEN, finançat pel programa Interreg POCTEFA, també pretén implementar accions específiques de restauració, conservació i gestió en tres ambients prioritaris: el bosc, els mitjans agrícoles i els mitjans lacustres i torbosos.

Aquesta reunió també va ser l’ocasió pels representants de les 18 entitats associades per conèixer-se, compartir les seves expectatives i començar a treballar en les accions del projecte.

El projecte està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

Els socis del projecte són:

PART_SOCIOS