Des d’aquest bloc volem informar sobre aquelles activitats que desenvolupem al CTFC i, sobretot, contactar i connectar amb aquelles persones que estan interessades en alguna de les tasques que portem a terme.
Entenem que un centre de recerca i tecnologia com el CTFC ha de comptar amb un espai important a internet i a les xarxes socials per tal de transferir aquell coneixement que es va adquirint a partir de la investigació, les bones pràctiques i els diferents projectes que anem desenvolupant i, al mateix temps, tenir contacte i rebre inputs per part de la societat.

Així doncs, si t’interessen els ecosistemes agroforestals, la gestió del medi natural i la socioeconomia del medi rural; així com el desenvolupament rural, segur que estàs al lloc adequat.

Ens trobaràs també a la web, a Facebook i a Twitter