Agenda

Jornada sobre comunicació i cultura del risc d’incendis forestals, el 15 de desembre a Manresa

El canvi climàtic i la revegetació forestal dels paisatges generen incendis cada vegada més virulents i amb més capacitat d’interaccionar amb les persones i les infraestructures. Això fa que la percepció del risc i, de retruc, la capacitat individual d’actuar en la prevenció i durant l’emergència sigui un tema...
Continue Reading
Divulgació

Barrejar espècies farratgeres disminueix les emissions de gasos d’efecte hivernacle

Un treball coordinat des del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i la Universitat de Lleida, en col·laboració amb el CREAF i la University College Dublin, mostra com augmentar la diversitat d’espècies sembrades en conreus de farratgeres pot disminuir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en comparació amb els monocultius....
Continue Reading

Estudi del canvi climàtic a Catalunya a partir dels ocells

El canvi climàtic es considera avui en dia un dels principals problemes mediambientals a què s’afronta la humanitat. Cada cop hi ha més evidències que mostren que la seva acció està tenint efectes en la composició i el funcionament dels ecosistemes, alhora que es fa evident que cal desenvolupar...
Continue Reading