Així ho demostra un article que estudia com ha variat el límit superior del bosc dels Pirineus en els últims 50 anys. Segons l’estudi, el límit del bosc ha avançat una mitjana de 40 metres i la disminució de la pressió ramadera n’és un dels principals causants. Contràriament al...
Continue Reading