El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) és l’encarregat de coordinar un grup d’institucions líder del sector forestal internacional en un projecte que pretén integrar les diferents línies de recerca que conformen el coneixement actual, fins ara fragmentat. El projecte servirà per millorar l’estratègia de la planificació forestal sota...
Continue Reading