Per primera vegada, en un estudi del CTFC i l’EFIMED, es relacionen els resultats dels estudis de valoració dels serveis ambientals, amb les estimacions dels costos de proveir aquests serveis. Això permet explorar la possibilitat de pagar als propietaris segons la demanda social. La biodiversitat i la reducció del...
Continue Reading