Agenda

V Reunió del Grup de Treball sobre Sistemes Agroforestals de la SECF: “Sistemas Agroforestales: sostenibilidad y avances en sistemas silvoarables y silvopastorales”

Amb l’objectiu de compartir i valorar la situació actual en relació als sistemes agroforestals i discutir les implicacions i reptes futurs en l’àmbit científic, tècnic i polític, el Grup de Treball de Sistemes Agroforestals de la Societat Espanyola de Ciències Forestals (SECF) convoca la seva cinquena Reunió, organitzada juntament amb...
Continue Reading
Saps què

Bona assistència a la jornada sobre silvopastoralisme a les franges de les urbanitzacions de Castelldefels

Ahir es va celebrar la jornada El silvopastoralisme a les franges de les urbanitzacions de Castelldefels, al Centre d’Activitats Ambientals Cal Ganxo. La jornada va comptar amb 30 participants, entre tècnics de Diputacions i Consorcis que tenen interès per introduir aquesta pràctica a les franges que gestionen, professors i...
Continue Reading