Malgrat que les torberes semblen humides i difícils de cremar, en determinades situacions de sequera poden arribar a fer-ho  en el subsòl,  sense possibilitat d’extinció. Les torberes contenen el 25% de les reserves globals de carboni en el sòl, i el CO2 que s’emet en aquests incendis causa un...
Continue Reading