Jordi-garcia-gonzalo

Jordi Garcia-Gonzalo, mereixedor d’una beca Ramón y Cajal és l’encarregat de liderar el projecte

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) és l’encarregat de coordinar un grup d’institucions líder del sector forestal internacional en un projecte que pretén integrar les diferents línies de recerca que conformen el coneixement actual, fins ara fragmentat. El projecte servirà per millorar l’estratègia de la planificació forestal sota una mirada adaptativa i integrada

Solsona, 16 de març de 2016. La ciència ambiental, els inventaris forestals, els models matemàtics, l’anàlisi socioeconòmica, el risc d’incendis, la incertesa… Tots són àmbits de la recerca forestal que aporten complexitat als models de gestió, però estudiats fins ara des de una visió no unificada. El repte és fer uns models que permetin equilibrar, per una part, la creixent demanda de béns i serveis que es deriven del bosc, i per l’altra, abordar els efectes de les pertorbacions naturals, com ara sequeres o incendis.

Per tal de fer convergir tot aquest coneixement, s’acaba d’engegar el projecte SuFoRun, de 4 anys de durada i format per un consorci que inclou institucions de recerca altament qualificades de 9 països diferents (Espanya, Portugal, Finlàndia, Suècia, Alemanya, Costa Rica, Xile, Brasil i EEUU). Aquestes institucions comparteixen interessos en disciplines científiques clau per al desenvolupament del sector forestal. La idea principal és desenvolupar, intercanviar i generar coneixement per dirigir la recerca i les àrees d’innovació que potenciïn el sector forestal i assegurin la seva futura competitivitat davant d’un futur incert degut als canvis globals.

El projecte potenciarà el treball en xarxa, l’intercanvi d’investigadors i la divulgació de les activitats que s’hi realitzin. D’aquesta manera, es pretén aconseguir ser una referència mundial de qualitat pel que fa al desenvolupament d’eines per a la planificació forestal que estiguin disponibles pels administradors públics, propietaris forestals i la indústria.

L’objectiu final serà crear eines i coneixement que permetin generar una gestió adaptativa dels boscos i ecosistemes forestals així com l’anàlisi de polítiques en un context de canvi global.

El passat mes de febrer es va realitzar a Lisboa la reunió d’inici del projecte. Paral·lelament, es va realitzar un seminari on es va discutir l’estat actual del sector i el coneixement que avui en dia tenen a l’abast els responsables d’establir les estratègies de planificació. El CTFC i l’Escola d’Agricultura de la Universitat de Lisboa van ser els responsables de l’organització i hi van participar 14 països diferents dels cinc continents.

Entre aquest conglomerat d’organitzacions destaca el paper del CTFC com a coordinador del consorci. L’encarregat de liderar-ho és l’investigador Jordi Garcia-Gonzalo, mereixedor d’un contracte Ramón i Cajal.

Més info:

http://suforun.ctfc.cat/