Amb l’objectiu de compartir i valorar la situació actual en relació als sistemes agroforestals i discutir les implicacions i reptes futurs en l’àmbit científic, tècnic i polític, el Grup de Treball de Sistemes Agroforestals de la Societat Espanyola de Ciències Forestals (SECF) convoca la seva cinquena Reunió, organitzada juntament amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC ) i el Centre de la Propietat Forestal (CPF), i en col·laboració amb la recentment creada Associació Agroforestal Espanyola (AGFE).

La reunió tindrà lloc al CTFC els dies 21 i 22 de juny, i vol ser un punt de trobada entre investigadors, tècnics, empreses, propietaris i administració, per avançar en el coneixement i promoció d’aquests sistemes.

Tota la informació, disponible a http://agroforestalsecf.ctfc.es/

Dates importants a tenir en compte:

11 març:  Inscripció i enviament de resums
15 abril: Comunicació als autors de l’acceptació de resums i comunicacions
28 abril: Segona circular amb el programa definitiu
26 maig: Pagament de la quota d’inscripció
6 juny: Enviament de la comunicació complerta per a la preparació de les actes de la reunió.