BLOGNEWS

Monitorització de la colònia de quiròpters que viu a les instal·lacions de la central de La Baells

22 setembre 2023

S’ha instal·lat una gravadora a un dels túnels de la central hidroelèctrica per enregistrar l’activitat dels ratpenats i avaluar així la utilització que fan del túnel, adequat per a ells, al llarg de l’any

Aquesta actuació s’emmarca en el projecte Endesabats, que enguany celebra el seu desè aniversari i en el qual la companyia, juntament amb el CTFC, treballa per contribuir a la preservació de l’espècie amb millores a les instal·lacions on habiten alhora que obté material d’estudi per a la comunitat científica

Els quiròpters es troben a gust a la central hidroelèctrica de la Baells. Així ho han constat recentment els tècnics responsables del projecte Endesabats, per a la conservació de quiròpters a les instal·lacions d’Endesa, que van realitzar la visita tècnica a la central de la Baells. I és que, uns anys després de descobrir una petita colònia de ratpenats a les instal·lacions de la central i adequar una galeria per aquí en fessin ús, han pogut constatar que els ratpenats segueixen vivint a la central. Ara, amb la instal·lació d’una gravadora a un dels túnels amb major presència de quiròpters, es dona un pas més en l’obtenció d’informació per conèixer amb més detalls els seus hàbits i caracterització. Aquest projecte, que Endesa du a terme amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), celebra, enguany, el seu desè aniversari i forma part del Pla de Conservació de la Biodiversitat de la companyia.

Així, s’ha instal·lat una gravadora d’ultrasons a l’interior del túnel de la galeria secundària de la central (on s’ha confirmat una major presència de l’espècie) per a monitoritzar l’activitat dels quiròpters a les nits. L’objectiu és enregistrar la seva activitat interferint el mínim possible en el seu hàbitat. Per això, es faran tandes de gravació repartides entre les diferents estacions de l’any per obtenir un patró del seu comportament al llarg del cicle anual. La informació recollida permetrà tenir una caracterització de les espècies i els seus hàbits (entre ells la fenologia d’utilització del refugi) de manera més acurada, una informació de gran interès científic i que permet establir millores per a contribuir a la seva conservació, ja que totes les espècies de quiròpters estan protegides i per tant cal vetllar per la seva conservació. A més, aquests mamífers són de gran importància ecològica com a depredadors d’insectes i, per tant, un important aliat de l’agricultura i la silvicultura com a controladors de plagues.

De les mesures implementades ara farà uns sis anys, que van ser la instal·lació de tres caixes nius per afavorir que la colònia es traslladés fora de la sala del centre de control de la central (on, de fet, es va realitzar la troballa), s’ha pogut constatar quines estan sent més freqüentades i quines menys, una informació que permet adoptar mesures en el futur.

Lo colònia detectada a la central hidràulica de la Baells constava, en el moment de la seva trobada, d’individus del gènere Pipistrellus, Més enllà del ratpenat de ferradura (Rhinolophus ferrumequinum), la principal espècie que viu en aquest espai, també s’hi ha trobat ratpenats d’aigua (Myotis daubentonii) i, en menor mesura, ratpenats de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros).

Last modified: 3 octubre 2023