BLOGNEWS

La bioeconomia és una oportunitat per resoldre el problema estructural dels incendis forestals al sud d’Europa

21 juny 2017

Text adaptat del portal de l’European Forest Institute.

Cada any es repeteixen les notícies sobre incendis forestals al sud d’Europa, tendència que ha continuat aquesta setmana amb els tràgics esdeveniments al centre de Portugal. Òbviament, la urgència en aquests moments consisteix en aturar el foc i proporcionar ajuda a les comunitats locals, però un cop passada la crisi, hem de fer una ullada científica a les causes fonamentals dels titulars.

 

La tempesta de foc perfecta: abandonament rural, patrons d’urbanització i canvi climàtic

Hi ha quatre factors clau que fan augmentar el risc d’incendis forestals al sud d’Europa fins al punt de superar la capacitat d’extinció:

  • L’expansió dels boscos
  • L’augment de les càrregues de combustible
  • L’elevat nombre d’ignicions
  • El canvi climàtic i les creixents condicions de risc climàtic

A la part mediterrània d’Europa, la societat sembla haver perdut la capacitat de generar valor de grans extensions del territori. Això condueix a l’abandonament de terres i l’expansió de boscos no gestionats. Els paisatges estan cada vegada més dominats per boscos continus i d’alta densitat, un entorn extremadament favorable per a la ràpida propagació d’incendis d’alta intensitat.

Els efectes acumulats de l’escalfament global, els paisatges propensos als incendis, els canvis en els patrons d’urbanització i la manca de valor percebut de les poblacions locals i la gran quantitat d’ignicions, creen la tempesta perfecta per a incendis forestals catastròfics. La situació ara supera les capacitats d’extinció d’incendis en molts països, inclosos aquells amb sofisticats equips aèries i terrestres, brigades d’incendis ben preparades i pressupostos substancials.

El cost de la mitigació i control del foc ascendeix a milers de milions d’euros cada any i posa en perill la implementació de polítiques forestals al sud d’Europa. Els boscos s’han convertit en un embornal per a uns recursos públics ja de per sí ajustats. Segons l’enfocament actual, mantenir els nivells d’eficàcia de supressió requerirà recursos addicionals significatius.

 

La bioeconomia és part de la resposta

Es necessita una nova visió. El focus s’ha de canviar per millorar la resiliència o capacitat de recuperació dels boscos al canvi global i la gestió dels recursos per tal de reduir les càrregues de combustible i la continuïtat del combustible a grans escales de paisatge. Només llavors els esforços de supressió seran factibles.

Això es pot fer possible mitjançant la creació de cadenes de valor funcional basades en la fusta, productes no fusters, agroforestals i serveis ecosistèmics. La bioeconomia presenta oportunitats prometedores que es poden explotar a través del mercat i la innovació en bioenergia, productes de fusta dissenyada per a la construcció sostenible i biomaterials basats en el suro i la resina. Els productes comestibles també hi tenen un paper per jugar.

El desenvolupament de la visió de la bioeconomia a la Mediterrània no només té el potencial de reduir el risc d’incendis, sinó també d’ajudar a convertir els boscos en una font d’ingressos.

 

Nota informativa: The bioeconomy as an opportunity to solve the structural problem of forest fires in southern Europe

Més informació:

Marc Palahí, Director, European Forest Institute, firstname.lastname@efi.int

Inazio Martinez, Head of EFI Mediterranean Regional Office (EFIMED), firstname.lastname@efi.int

Last modified: 12 abril 2018