BLOGNEWS
Foto: Jordi Bas

El CTFC elabora un Manual de gestió de guarets

15 maig 2018

En el marc del projecte Gestió agrícola dels guarets per a la conservació d’aus estepàries, s’ha preparat un Manual que recull informació pràctica sobre com gestionar els guarets des d’un punt de vista agrícola, per afavorir la presència de les aus estepàries, dirigit a tècnics encarregats de gestió, al personal de l’administració i a agricultors.

La publicació es divideix en tres apartats principals: el paper agrícola del guaret en els sistemes pseudo-estèpics, la importància del guaret per a les aus estepàries, i les eines actuals disponibles per promoure la gestió a partir del guaret.

En el primer apartat es descriuen els sistemes pseudo-estèpics, les seves limitacions i l’àmbit geogràfic que abasten, entre d’altres. S’explica la funció agrícola, l’evolució històrica i la gestió agronòmica del guaret.

El segon apartat se centra en la importància del guaret per a les aus estepàries. S’inclou una fitxa per a cadascuna de les espècies estudiades (sisó, pioc salvatge, calàndria, terrerola, torlit, ganga, xurra i gaig blau), detallant la seva situació legal, la distribució i la seva població a Espanya, la tendència de la seva població i les principals amenaces, el paper del guaret i la gestió que requereix cada espècie, etc.

Finalment, el tercer apartat inclou els capítols relacionats amb les actuals eines disponibles per promoure la gestió a partir del guaret (mesures agroambientals, acords de custòdia, plans de gestió de les ZEPA, etc.).

El projecte que ha permès aquesta edició compta amb el suport del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, a través la Fundación Biodiversidad. També s’ha comptat amb el suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El manual es basa en una revisió bibliogràfica exhaustiva i en part també en l’estudi desenvolupat a Catalunya (amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona) i a Madrid (amb la col·laboració del grup d’Ecologia Terrestre de la Universitat Autònoma de Madrid) en desenes de guarets durant la temporada agrícola 2016-2017. En el cas de Catalunya gràcies a la col·laboració amb les empreses Infraestructuras.cat i ASG, s’ha treballat en alguns dels guarets que actualment gestionen aquestes empreses per a la conservació de les aus en el marc de les mesures compensatòries del canal de regadiu Segarra- Garrigues.

En alguns d’aquests guarets s’han pres mesures sobre la vegetació, l’abundància d’aus, insectes i quantitat de llavors disponibles a terra per establir quin tipus de gestió beneficia més a les aus i a la seva disponibilitat d’aliment.

D’altra banda, també s’han realitzat enquestes a agricultors tant a Madrid com a Catalunya per entendre quina és la seva percepció del guaret, tant des del punt de vista purament agrícola com per a la conservació de les aus.

Last modified: 31 maig 2018