BLOGNEWS

Gestió agrícola dels guarets per a la conservació d’ocells estèpics

10 abril 2018

El proper 20 d’abril el Centre de Ciència i Tecnlogia Forestal de Catalunya (CTFC) organitza una jornada tècnica per fer un repàs de la importància de gestionar correctament els guarets per a la conservació dels ocells estèpics, sense oblidar tampoc la percepció i les preferències dels agricultors, que són els principals garants del  manteniment d’aquests hàbitats.

Els guarets han estat sempre una peça clau en els sistemes cerealístics de secà, formant part de la rotació entre cultius i com una forma de deixar descansar la terra i permetre la recuperació del sòl. Actualment el seu paper agrícola ha perdut importància, però els guarets continuen sent molt importants i fins i tot imprescindibles per a la fauna i flora, ja que ofereixen bones condicions per a nidificar, alimentar-se o refugiar-se. Però no tots els guarets són iguals, depenent sobretot de com i quan es gestionen a través de diferents tractaments agrícoles (llaurat, sega, pastura, etc.).

Us podeu descarregar el programa aquí.

 

Last modified: 10 abril 2018