BLOGNEWS

La British Ornithologists’ Union es fa ressò d’un mètode per estimar l’abundància d’aus en el què ha participat el CTFC

29 Maig 2019

L’article, amb la participació de Gerard Bota i David Giralt del CTFC, ha estat el més consultat dels publicats la setmana passada.

L’International Journal of Avian Science – IBIS, és la revista científica de la British Ornithologists’ Union (BOU), una de les organitzacions ornitològiques més antigues i respectades a nivell internacional.  Va ser fundada l’any 1858.

L’estudi que capta l’atenció de la BOU defineix un mètode útil per inferir l’abundància d’aus terrestres a partir de gravadores de so autònomes. Aquestes gravadores permeten la definició de l’índex VAR (Vocal Activity Rate) que relaciona l’activitat vocal d’una espècie per unitat de temps.

Per tal de poder definir l’índex VAR com un mètode barat, ràpid i adient  per estimar l’abundància d’ocells terrestres, l’equip investigador va examinar si aquest índex estava relacionat amb l’abundància de dues espècies diferents d’ocells, l’abellerol (Merops apiaster) i l’alosa becuda (Chersophilus duponti). Van fer enregistraments en llocs on un equip d’ornitòlegs realitzaven treball de camp per tal de tenir una estimació real del nombre real d’ocells al voltant de les gravadores.

Els resultats van demostrar una relació positiva, forta i significativa per ambdues espècies.  Tot i que era d’esperar que l’índex VAR augmentés amb la densitat d’ocells, donat que la presència d’un nombre més gran d’ocells simultàniament hauria de produir un nombre més gran de sons, fins ara no s’havia trobat una relació forta entre l’índex i l’abundància d’ocells terrestres.

Segons aquests resultats i estudis previs en ocells marins, l’índex VAR sembla ser adequat per estimar la mida de la població d’espècies vocalment actives que viuen o canten en grups.

La darrera dècada, el desenvolupament de noves tècniques, com ara sistemes aeris no tripulats o sistemes de seguiment via GPS, han revolucionat la manera d’entendre i estudiar la fauna silvestre. Actualment, i gràcies a l’abaratiment dels aparells i la millora en la capacitat d’anàlisis, l’ús de gravadors de so autònoms està obrint noves oportunitats per millorar l’estudi i seguiment de la biodiversitat.

Més informació:  Vocal Activity Rate index: a useful method to infer terrestrial bird abundance with acoustic monitoring. Pérez-Granados, C., Bota, G., Giralt, D., Barrero, A., Gómez-Catasús, J., Bustillo-de la Rosa, D. & Traba, J. 2019. IBIS. DOI: 10.1111/ibi.12728

Last modified: 29 Maig 2019