BLOGNEWS

Presentació de resultats del projecte QualityForest a Madrid i a Barcelona

17 Octubre 2018

En el marc del projecte Quality Forest, liderat pel CTFC, s’han dut a terme els darrers dies dos esdeveniments multiplicadors. Aquests actes, un a Madrid i un a Barcelona, tenen l’objectiu de donar a conèixer el treball dut a terme fins el moment, presentar els productes obtinguts i validar-ne el contingut amb els agents implicats i participants.

La Inspecció de Formació de Bombers de Madrid, integrada en el  Centre Integral de Formació de Seguretat i Emergències (CIFSE), soci associat del projecte, ha organitzat la trobada a Madrid del 28 de setembre. El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (soci del projecte)  ha organitzat la segona de les trobades, a Barcelona el 2 d’octubre. Totes dues han comptat amb la participació de diferents agents econòmics i socials representatius, centres de formació acreditats i altres experts del sector forestal. A Madrid també hi van participar persones del sector de la seguretat-medi ambient (Bombers).

El projecte, del programa europeu Erasmus+, té com objectiu la promoció del reconeixement de les competències vinculades al Carnet Europeu de Motoserrista (European Chainsaw Certificate ECC), a través del disseny d’un estàndard ocupacional, com a primer producte i la corresponent guia d’avaluació i aprenentatge com a segon producte. Amb els productes resultants d’aquest projecte es pretén, entre d’altres, millorar la mobilitat del treballador del sector forestal i les seves possibilitats d’ocupació a tota Europa,  així com millorar i ampliar l’oferta de formació professional per a l’ocupació.

Actualment, i entre tots els països socis, s’han consensuat les unitats de competència de l’estàndard ocupacional, és a dir, els continguts del què haurà de ser una nova qualificació en l’àmbit forestal, que capaciti a les persones treballadores a realitzar les operacions necessàries per al manteniment i la conservació del medi natural, mitjançant els equips, les màquines i les eines apropiades.

Last modified: 11 Desembre 2019