BLOGNEWS

Presentació de tesis: L’efecte del canvi global en l’estructura funcional de les plantes, els gasos d’efecte hivernacle i les funcions del sòl en prats

4 agost 2017

La investigadora del CTFC i de la UdL Haifa Debouk va presentar el passat 13 de juliol el resultats de la seva tesis doctoral. L’objectiu d’aquesta tesis és aprofundir els coneixements sobre la resposta dels prats als escenaris futurs del canvi climàtic i en quina mesura contribuiran a l’escalfament global.

 

Els prats són altament sensibles al canvi global. Es preveu que el canvi climàtic tingui un gran impacte en els prats, provocant canvis en les espècies i la diversitat funcional, les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i les funcions del sòl.

Per tal d’estudiar la resposta dels prats al canvi climàtic i l’aportació que tindrà a l’escalfament global, Debouk ha investigat com afecten les característiques de la planta a l’estabilitat de la vegetació, als fluxos de GEH i les funcions del sòl. A més, ha estudiat també de quina manera totes aquestes interaccions estan regulades per les condicions climàtiques.

Els resultats de la tesis mostren que la característiques de la planta influeixen fortament en l’estabilitat de la vegetació, els fluxos de GEH, l’activitat del sòl i la fertilitat en els prats, i que  aquesta relació està regulada pel clima. Sota condicions d’escalfament, l’estructura de les plantes canvia molt i, per tant, qualsevol alteració de la diversitat en els prats en un futur escenari de canvi climàtic tindrà conseqüències serioses, ja sigui  sobre l’estabilitat i l’activitat del sòl d’aquests ecosistemes com en la seva contribució als GEH i l’escalfament.

 

Last modified: 6 abril 2018