BLOGNEWS

Silvicultura climàticament intel·ligent per als boscos de muntanya europeus

14 Febrer 2020

Aquesta setmana s’ha reunit a la seu del CTFC un grup d’investigadors europeus en el marc de la xarxa europea CLIMO.

CLIMO és una acció COST que reuneix científics, experts i joves investigadors internacionals i que treballa per desenvolupar el concepte de Climate-Smart Forestry (CSF, Silvicultura Climàticament Intel·ligent) per als boscos de muntanya europeus.  Aquest concepte, que procedeix del món agrícola, integra les tres dimensions del desenvolupament sostenible (econòmic, social i ambiental) i té l’objectiu d’augmentar de manera sostenible la productivitat dels boscos, adaptar i millorar la capacitat de resistència al canvi climàtic i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

 

Per a fer-ho, treballa  en tres aspectes principals: millorar l’economia de la població que habita en zones forestals, augmentar de forma sostenible els serveis dels ecosistemes forestals (ES) i millorar l’adaptació i la resiliència al canvi climàtic dels boscos tot optimitzant el seu potencial de mitigació.

Per a aconseguir-ho, s’identifiquen parcel·les experimentals localitzades en boscos europeus amb dades i sensors disponibles per quantificar la capacitat d’adaptació dels boscos de muntanya al canvi climàtic amb l’objectiu de construir una Xarxa de Boscos Intel·ligents Europea (ESFONET).

El Comitè Gestor de CLIMO està format per representants de 28 països europeus membres del COST. L’acció té una durada de 4 anys, i acaba l’octubre d’aquest any.

Last modified: 14 Febrer 2020