BLOGNEWS

acció humana Tag Archive

Dinàmica del medi natural i biodiversitat |

20 Novembre 2020

Més de 4.400 espècies terrestres i d’aigua dolça pateixen amenaces associades a la modificació del règim d’incendis. Tot i que moltes espècies viuen amenaçades...

Read More