BLOGNEWS

producció Tag Archive

Productes forestals i bioeconomia |

12 Febrer 2020

D’acord amb l’Observatori Forestal Català, l’any 2019 es van registrar a Catalunya un total de 454 ha de cultiu de plantes aromàtiques i medicinals, principalment de...

Read More