BLOGNEWS

Una mirada internacional a l’ús del foc com a eina de conservació de la biodiversitat

15 juny 2017

Un equip internacional d’investigadors experts en diferents disciplines treballa conjuntament per tal d’integrar el foc en la gestió del territori i afavorir la conservació dels hàbitats i la biodiversitat. Per tal d’avançar en les investigacions, els experts adverteixen que el primer repte com a societat és acceptar el foc com a element natural del paisatge

2. foto odena

Jordi Pagés, dels Bombers de la Generalitat va explicar context de presa de decisions en la gestió el foc que es realitza avui en dia a Catalunya

Solsona, 14 de juny de 2017. Del 12 al 16 de juny es reuneix a la seu del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) un equip format per una trentena d’investigadors/es provinents de 8 països diferents, reconeguts experts en ecologia, modelització ambiental i conservació de la biodiversitat. L’objectiu de la trobada és compartir diferents tipus de dades, models i eines que ajudin a prendre decisions sobre la gestió dels ecosistemes propensos al foc.

A partir d’aquesta col·laboració es pretén donar resposta a preguntes comunes entre els professionals que es dediquen als incendis arreu del món. Saber com respondrien les espècies als futurs règims d’incendis, quantificar aquesta resposta utilitzant mètriques de fàcil comprensió, o elaborar plans de conservació en condicions d’incertesa (com els incendis no planificats) serien claus per afavorir la conservació de la biodiversitat.

“Problemes comuns, solucions compartides”, explica Luke Kelly a l’hora de posar en valor el caràcter internacional de la trobada. Luke Kelly és investigador a la Universitat de Melbourne i actualment desenvolupa la seva recerca al CTFC, ambdues entitats responsables de l’organització de l’esdeveniment. També són part de l’organització Andrea Duane, experta en biodiversitat i ecologia del paisatge al CTFC, Lluís Brotons, al CTFC, al CREAF i al CSIC, i Kate Giljohan a la Universitat de Melbourne.

De l’intercanvi també se n’ha desprès la necessitat de tenir una societat ben informada i favorable a aquest tipus de gestió. En aquest sentit Duane exposa que “en altres llocs del món la societat ja té assumit que el foc forma part del paisatge i el seu treball es focalitza en saber la millor manera de gestionar-lo per afavorir els ecosistemes: quant cremar, on, cada quan” i afegeix, “en canvi, aquí encara hem de fer aquest pas”.

La gestió del foc i la protecció dels boscos

Un foc iniciat per un llamp de manera natural al bosc pot obrir clarianes que afavoriran la presència d’algunes espècies o pot netejar part del sotabosc afavorint la prevenció d’incendis. La gestió del foc per part dels experts inclou emular aquesta activitat natural, per exemple a partir de cremes prescrites.

Inclou també integrar de manera estratègica els efectes del foc, la seva freqüència i intensitat, el cost de les activitats relacionades amb el foc, el context social… L’aplicació estratègica d’aquests factors dona servei a la presa de decisions per tal d’adequar una bona gestió dels recursos.

L’evolució del paisatge a Òdena

El grup d’experts també ha pogut visitar Òdena (Barcelona), on l’any 2015 van cremar més de 1000 hectàrees. Gràcies a la col·laboració dels Bombers de la Generalitat, els assistents han pogut conèixer de primera mà l’evolució del paisatge en aquests 2 anys i el context de presa de decisions en la gestió el foc que es realitza avui en dia a Catalunya.

Per altra part, també han pogut apreciar com els efectes del foc van ser menys severs en aquelles zones on s’havia reduït la densitat de pins prèviament, fet que demostra el paper clau de la gestió forestal en la seva recuperació.

1. visita camp odena

El grup d’investigadors durant la visita de camp a Òdena

La conca mediterrània, un mirall internacional

La trobada també ha servit per reconèixer Catalunya i la conca mediterrània com un mirall internacional. Pel que han explicat els experts, el nostre territori ha viscut l’abandonament rural i tots els problemes ambientals que se’n deriven, com el risc d’incendi per manca de gestió.

En altres zones del planeta, com per exemple alguns països d’Àfrica, aquest èxode rural es produirà en els propers 30 anys. És per això que part del la comunitat investigadora internacional mira cap a Catalunya com a referent a l’hora d’estudiar solucions per aquest tipus de problemàtiques.

Com a resultat final del seminari, es preveu l’elaboració de recomanacions i directrius per a introduir la gestió del foc en la presa de decisions, així com una nova xarxa transversal de personal investigador. A més, també es presenta com a oportunitat per promoure nous projectes conjunts i potenciar la qualitat de la recerca forestal catalana a nivell internacional.

Last modified: 16 febrer 2018