BLOGNEWS

Albert Morera defensa la seva tesi sobre els impactes del canvi climàtic en bolets

16 maig 2024

La tesi conclou que el canvi climàtic afectarà tant la productivitat com diversitat de macrofongs amb una major afectació a les cotes més elevades

Els bolets són un producte forestal molt apreciat, amb un gran valor ecològic, social i econòmic. Però aquest “fruit” és només la part visible d’una peça clau del seu ecosistema – ja que regulen el cicle dels nutrients i afavoreixen el creixement de les plantes. En la seva tesi doctoral, l’Albert Morera, estudiant de doctorat del grup de Recerca en ecosistemes forestals globals del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), posa al descobert els patrons biogeogràfics de productivitat i diversitat de macrofongs (bolets) i com es veuen afectats pel canvi climàtic.

En la tesi titulada “Climate change impacts on the biogeographical patterns of Mediterranean macrofungi”, codirigida pel Sergio de Miguel i el Jose Antonio Bonet, Morera ha treballat per comprendre els patrons biogeogràfics de la fructificació dels macrofongs i estimar el valor que aquests representen tant per als ecosistemes naturals com per a la nostra societat.

El treball ha utilitzat les dades recollides d’una xarxa de més de 100 parcel·les forestals permanents a Catalunya, mostrejades durant més de 20 anys i que inclouen un ampli gradient bioclimàtic representatiu de la regió mediterrània. Per la tesi, s’han recol·lectat setmanalment tots els bolets que fructificaven entre juliol i desembre en aquestes parcel·les. També s’han utilitzat dades bioclimàtiques per entendre les relacions entre el clima i la productivitat i diversitat de macrofongs.

Amb aquestes dades, s’ha estimat la productivitat del conjunt de macrofongs, així com del conjunt d’espècies sapròfites, micorríziques i de cinc espècies d’alt valor socioeconòmic a la regió d’estudi. L’anàlisi mostra que les cotes més elevades acullen una major productivitat i biodiversitat en macrofongs. Alhora, el canvi climàtic afectarà tant la productivitat com diversitat de macrofongs amb una major afectació a les cotes més elevades.

Aquesta tesi suggereix que reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle es pot reduir l’impacte del canvi climàtic sobre les comunitats de macrofongs. També pretén posar llum sobre la necessitat d’anticipar els possibles impactes del canvi global sobre els macrofongs i d’aplicar polítiques de gestió dirigides a mantenir l’important paper dels macrofongs en la provisió de múltiples serveis eco-sistèmics, incloent tant la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic.

Last modified: 16 maig 2024