BLOGNEWS

Arrenca el Projecte RES-MAB de PRIMA Nexus per a reforçar la resiliència al canvi climàtic de les Reserves de Biosfera Mediterrànies

27 maig 2024

Un consorci internacional s’ha unit per a combatre les creixents amenaces del canvi climàtic al Mediterrani.

El projecte RES-MAB, finançat per la Fundació PRIMA, reuneix institucions de recerca, agències governamentals i ONG de tota la regió.

Liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), RES-MAB reuneix deu socis mediterranis, vinculats a Reserves de la Biosfera de la UNESCO, d’Espanya (Fundació Reserva de la Biosfera Alt Bernesga), Jordània (Reial Societat per a la Conservació de la Naturalesa), França (Parc Natural Regional del Mont-Ventoux i Organització per a la Defensa i la Gestió de la AOC Ventoux), Itàlia (Autoritat del Parc Regional del Vèneto del Delta del Po i Institut Oikos), Eslovènia (Institut Públic Parc de les Cuevas de Skocjan), el Marroc (Agència Nacional per al Desenvolupament dels Oasis i les Zones d’Argània) i Líban (Associació per a la Protecció de Jabal Moussa).

El projecte se centra en les Reserves de la Biosfera (RB) designades per la UNESCO, zones reconegudes per la seva contribució i capacitat per a equilibrar l’activitat humana i la conservació de la naturalesa. RES-MAB crearà set reserves de biosfera demostratives en tot el Mediterrani, transformant-les en “laboratoris vivents” per a provar i aplicar solucions WEFE d’avantguarda.

RES-MAB defensa l’enfocament del nexe Aigua-Energia-Alimentació-Ecosistemes (WEFE, per les seves sigles en anglès), una estratègia holística que reconeix la interconnexió d’aquests recursos vitals. Mitjançant la integració de la gestió WEFE, el projecte contribuirà a crear paisatges més resilients i reforçarà l’adaptació al canvi climàtic.

El projecte compta amb diversos objectius clau que inclouen el desenvolupament d’una Eina de Modelització Socio-Ecològica del Nexe WEFE (Eina WEFE-SEM) per a capacitar a les parts interessades i a les comunitats locals en la presa de decisions informades, la integració de l’Eina WEFE-SEM en les polítiques i plans de desenvolupament existents per a aconseguir un impacte a llarg termini, i la co-creació i implementació de vuit solucions del Nexe WEFE resilients al clima en els set llocs de demostració de la RB.

L’avaluació i el seguiment dels impactes mediambientals i socioeconòmics d’aquestes solucions, així com la promoció de solucions de mercat sostenibles i la participació del sector privat a través de models de negoci innovadors també es troben entre els objectius del projecte.

RES-MAB aprofita la recerca i l’experiència d’iniciatives i projectes anteriors com la Comunitat de Pràctiques WEFE-Nexus del Mediterrani, el Centre Internacional de Reserves de la Biosfera Mediterrànies (UNESCOMED), la Xarxa Temàtica Mediterrània de Reserves de Biosfera (Xarxa MedMaB) i el projecte Erasmus+ EDUBIOMED. Aquest enfocament col·laboratiu garanteix que RES-MAB s’assenti sobre una base sòlida i eviti la duplicació d’esforços.

En fomentar paisatges resilients al canvi climàtic i el desenvolupament sostenible en les reserves de biosfera, RES-MAB aportarà una sèrie de beneficis a tota la regió mediterrània:

  • Augment de la seguretat alimentària i millora de la gestió sostenible dels recursos hídrics i energètics
  • Augment de la biodiversitat i conservació dels ecosistemes
  • Millora dels mitjans de subsistència de les comunitats locals i vulnerables
  • Desenvolupament de solucions innovadores per a l’adaptació al canvi climàtic i la seva mitigació.

RES-MAB suposa un important pas endavant per a fer front a la crisi climàtica al Mediterrani. L’èxit del projecte depèn de la participació activa de les parts interessades a tots els nivells, des dels funcionaris governamentals fins a les comunitats locals i els empresaris. A través d’aquest projecte de col·laboració, es potencia el canvi socio-ecològic-econòmic i la resiliència al canvi climàtic en totes les Reserves de Biosfera del Mediterrani.

Last modified: 27 maig 2024