BLOGNEWS

Compartint bones pràctiques per a un paisatge mediterrani més resilient

21 maig 2024

El creixent impacte de canvi climàtic fa que els nostres paisatges i entorns siguin cada cop més vulnerables. Per aquest motiu, construir paisatges resilients és clau per a salvaguardar els ecosistemes i els serveis que proporcionen a les comunitats. És fonamental millorar l’adaptació i la resiliència del paisatge mediterrani i entendre com pot contribuir a la mitigació del risc d’incendi forestal i a la sequera.

El taller “Solucions per afrontar els reptes climàtics al Baix Llobregat, Penedès i Anoia”, en el marc del projecte ResAlliance, va tenir lloc els dies 14 i 15 de maig a la seu del Consell Comarcal  de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès, Barcelona) amb l’objectiu d’intercanviar bones pràctiques portades a terme  a Sardenya (Itàlia), Regiao Norte (Portugal) i Catalunya (comarques del Baix Llobregat, Penedès i Anoia) per a una millor resiliència del paisatge.

Aquest és el segon taller del “Catalan LandLab” de ResAlliance, que dona continuïtat al primer taller del passat mes d’octubre en el que es van diagnosticar reptes i necessitats que les tres regions catalanes del projecte van considerar que era necessari abordar. Els resultats del primer taller es van compartir amb els altres LandLabs regionals del projecte i ara, en el taller que ens ocupa, s’han reunit actors de les regions catalanes, italiana i portuguesa que van veure que compartien problemàtiques similars i que podien aprendre les unes de les altres.

“L’objectiu global de ResAlliance és donar solucions al sector agroforestal que pateix el canvi climàtic i l’abandonament rural. Després del primer taller del “Catalan LandLab”, actors de Portugal, Itàlia i Catalunya van acordar les prioritats dels reptes de les nostres regions. Per exemple, les regions de Sardenya i Catalunya vam mostrar interès a compartir bones pràctiques pel que fa als serveis ecosistèmics i els actors de Portugal van mostrar interès a saber més sobre les pràctiques de silvopastura per a la gestió del risc d’incendi”, diu David Martín, tècnic de projectes de la Fundació Pau Costa, ambaixador del Catalan LandLab i coordinador dels LandLabs del projecte.

El primer dia del taller va consistir en una sèrie de presentacions sobre iniciatives i projectes sobre prevenció d’incendis i certificació de serveis ecosistèmics a Sardenya a càrrec de l’agència Fo.Re.S.T.A.S. ; sobre pastura com a eina de gestió forestal en el marc dels projectes Life Maronesa i Ramats de Foc;  i sobre el projecte pilot de l’Observatori de la Sequera del Penedès, per a fer un seguiment de la pluviometria i la disponibilitat d’aigua al sòl. Després de les presentacions, es va treballar en grups, liderats per experts en incendis forestals, serveis ecosistèmics i silvopastures a fi de compartir bones pràctiques. També hi va haver un grup de treball enfocat en el sector vitícola i la seva funció en la gestió del paisatge.

El segon dia del taller va ser una sortida de camp amb visita a diferents punts de l’Alt Penedès per veure la planificació, accions  i promoció que s’està fent per a crear un paisatge agroforestal resilient. Concretament, es va explicar el projecte Raïm +500 de l’Agrupació d’Agricultors del Pla de Manlleu per a la gestió sostenible del territori. La sortida va acabar amb una visita a l’explotació ramadera “Can Mimó” per veure la gestió que el pastor David Pérez i el seu ramat de cabres està fent d’una àrea estratègica per a la prevenció del risc d’incendis.

El taller el va organitzar el  Centre de Ciència i Tecnologia Forestals de Catalunya (CTFC), l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i la Fundació Pau Costa (FPC) amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Hi van participar prop de 40 professionals, col·lectius, organitzacions i entitats del sector agrari i forestal.

Last modified: 29 maig 2024