BLOGNEWS

El grup ECOFUN organitza dues jornades tècniques al CTFC

31 maig 2024

Aquest dimarts, 28 de maig, el grup de recerca en Biodiversitat, Ecologia Funcional i Canvi Global (ECOFUN) del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) ha organitzat dues jornades tècniques: “El paper de la biodiversitat sembrada en la productivitat de farratgeres” i “Infraestructures micrometeorològiques per quantificar productivitat i intercanvis de CO2 en prats de muntanya”.

L’objectiu de les jornades ha estat difondre i debatre els resultats del projecte demostratiu DEMOMIX que avalua els avantatges econòmics i ecològics de la diversitat sembrada, o policultius, respecte dels monocultius, a través dels projectes internacionals Susforage i Legacynet.

Durant la primera jornada, “El paper de la biodiversitat sembrada en la productivitat de farratgeres”, s’ha generat un debat entorn de les avantatges econòmiques de la producció de farratgeres en policultiu, les seves característiques i els reptes per millorar-ne l’aplicabilitat. Els participants han ressaltat la importància del sector ramader i de la seva gestió sostenible, especialment a la regió Mediterrània a causa de la manca d’aigua.

En la jornada tècnica de la tarda s’ha presentat un projecte que se centra en la utilització de torres de fluxos de remolins (eddy covariance) per mesurar la productivitat i els intercanvis de CO₂ en prats de muntanya. Aquestes torres permeten quantificar el flux de CO₂ entre la superfície i l’atmosfera, ajudant a determinar si un ecosistema actua com a font o embornal de CO₂. El projecte compta amb tres torres situades a diferents altituds, condicions climàtiques i sistemes de gestió del prat a Catalunya, concretament a Castellar de n’Hug, la Bertolina (Navès, Solsonès) i el Pla de Riart (Lladurs).

Entre les conclusions del projecte destaca la vulnerabilitat dels prats de muntanya al canvi climàtic. Es va observar una reducció de la capacitat neta de la captació de CO₂ a causa de la disminució de la producció primària bruta impulsada per la baixa disponibilitat d’aigua i les altes temperatures. Per altra banda, es va veure que la barreja de cereals i lleguminoses en els prats de muntanya millora la capacitat d’absorció de CO₂, assegurant alhora la productivitat i la qualitat del farratge. Les mesures de fluxos de remolins són essencials per comprendre els efectes del canvi climàtic en els ecosistemes de muntanya i promoure pràctiques agrícoles que maximitzin la captura de carboni i assegurin la qualitat del farratge.

Després de la sessió al CTFC, es va visitar la torre del Pla de Riart per mostrar els instruments de primera mà, oferint una explicació pràctica del seu funcionament i la seva importància en la recollida de dades.

Last modified: 31 maig 2024