BLOGNEWS

Els usos i les cobertes del sòl permetrien explicar els efectes diferenciats del medi ambient sobre la salut humana

21 gener 2021

Les dades sobre els usos i les cobertes del sòl són una eina versàtil a l’hora d’estudiar la relació entre el medi ambient i la salut de les persones.

Una investigació recent analitza la fiabilitat de les dades sobre els usos i les cobertes del sòl i reivindica noves metodologies d’estudi que permetin utilitzar-les de manera més complerta.

Un equip d’investigadors i investigadores de l’ICTA-UAB, el Centre de Recerca Matemàtica (CRM) i el CTFC ha liderat la recerca, publicada en la revista científica Environmental Research.

El treball revisa fins a quaranta-un articles científics que relacionen beneficis específics per a la salut humana amb dades sobre usos i cobertes del sòl. Tot i demostrar la fiabilitat d’aquestes dades, es conclou que pocs articles dels revisats aprofiten tot el potencial d’aquest tipus de dades. “Les dades sobre els usos i les cobertes del sòl són una font d’informació molt versàtil per tal d’estudiar els efectes del medi ambient en la salut humana ja que, a diferència d’altres, recullen  les característiques biofísiques i socioeconòmiques del territori. La seva força radica en el fet que, en una mateixa base de dades, s’engloba informació sobre les cobertes del sòl, és a dir, si hi trobem arbres, asfalt, terra nua, aigua… i també sobre els usos del sòl, és a dir, el tipus d’activitat humana que es desenvolupa en un lloc específic”, explica Quim Zaldo, autor principal de l’article i membre del Environment and Human Health Lab (EH2 Lab) del CTFC.

L’estudi planteja utilitzar categories concretes dels usos i cobertes del sòl

L’equip investigador ha comprovat que en les metodologies d’estudi de les investigacions realitzades fins ara al voltant d’aquesta temàtica, els elements naturals es mesuren quantitativament en base al que anomenen percentatge d’espai verd, una dada que segons Zaldo “no té en compte les seves diferents característiques, ja que el verd és heterogeni”.

“En aquest sentit reivindiquem una metodologia que pugui parlar de categories concretes dels usos i cobertes del sòl, ja que viure al costat del mar o del riu, o viure al costat d’un alzinar, pot aportar efectes diferents sobre la salut de les persones”, afegeix.

La recerca proposa pautes per a futures investigacions

L’estudi també aporta una sèrie de directrius adreçades a les futures investigacions. En primer lloc, proposa revisar la caracterització i les eines disponibles per mesurar el medi ambient, de la mateixa manera que posa el focus en explorar tot el potencial de les dades d’usos i cobertes del sòl, utilitzant metodologies que englobin la seva informació biofísica i socioeconòmica.

A més, també insten a realitzar dissenys innovadors que siguin capaços d’establir relacions de causalitat entre la tipologia d’ecosistemes i la salut de les persones i a ampliar el conjunt actual dels beneficis sobre la salut estudiats aprofitant fonts de dades sanitàries més completes i fiables. 

El CTFC i el Centre de Recerca Matemàtica són centres CERCA.

Més informació:

ZALDO-AUBANELL, Q., SERRA, I., SARDANYÉS, J., ALSEDÀ, L., MANEJA, R., Reviewing the reliability of Land Use and Land Cover Data in studies relating human health to the environment, Environmental Research, https://authors.elsevier.com/a/1cIag3Ao5vN62

Foto de Luca Micheli publicada a Unsplash

 

 

 

Last modified: 21 gener 2021